Regulamin podróży 2018

Regulamin podróży 2018
Regulamin podróży jest częścią umowy. Jest to podstawa Twoich praw jako podróżnika i naszych jako organizatora.

Rezerwacja i płatności

Aby zarezerwować sobie miejsce na konkretnej wycieczce, należy wypełnić formularz kontaktowy, który znajduje się zawsze pod opisem podróży. Wycieczki można też rezerwować telefonicznie już poprzez ogólny formularz kontaktowy znajdujący się na stronie. Podróżujący otrzymuje dwie faktury: depozyt, który trzeba zapłacić w ciągu 10 dni od momentu rezerwacji oraz kwotę końcową, którą trzeba zapłacić najpóżniej 35 dni przez początkiem wycieczki.
UWAGA! Faktury mogą być wystawione zarówno w koronach norweskich jak i w złotówkach.

Rezygnacja z wycieczki

Podróżujący ma obowiązek powiadomić ogranizatora o rezygnacji z udziału w wyjeździe tak szybko jak to możliwe. W przypadku rezygnacji obowiązują następujące opłaty:

a) Jeśli rezygnacja następuje 10 dni po zapisaniu się na wycieczkę, to podróżujący nie ponosi żadnych kosztów.
b) Jeśli rezygnacja następuje po 10 dniach po zapisaniu się na wycieczkę, to podróżujący musi zapłacić opłatę administracyjną w wysokości 500 NOK. ( około 230 zł) ( Nie dotyczy to wycieczek, które kosztują poniżej 1500 zł).
c) Jeśli rezygnacja następuje w przedziale od 90 do 61 dni przed wyjazdem, organizator zatrzymuje wpłacony depozyt.
d) Jeśli rezygnacja następuje w przedziale od 60 do 30 dni przed wyjazdem, podróżujący musi zapłacić 50% kwoty całego wyjazdy.
e) Jeśli rezygnacja następuje 29 dni lub mniej przed rozpoczęciem wyjazdu lub jeśli podróżujący nie dotrze na miejsce, podróżujący musi pokryć cały koszt wyjazdu.
UWAGA! Jeśli ktoś wykupił ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu to zasady są inne w zależności od firmy ubezpieczeniowej. W takim przypadku trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem.

Przekazanie swojego miejsca na wycieczce komuś innemu.

Można ustąpić miejsce na wycieczce komuś innemu tak długo jak osoba ta spełnia wszystkie potrzebne warunki oraz organizator zostanie poinformowany w odpowiednim czasie.

Ubezpieczenie na czas podróży

Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania ważnego ubezpieczenia na czas podróży. Ubezpieczenie takie jest zabezpieczeniem w przypadku kradzieży, wypadku, choroby itd.
Do większości naszych wyjazdów koszt ubezpieczenia to około 40 zł. Organizator może pomóc podróżującemu w znalezieniu odpowiedniej oferty.

Zmiany w programie

Tak długo jak to możliwe, program podróży pozostaje bez zmian. Jeżeli jednak nastąpią wypadki, na które nie mamy wpływu np. choroba, nagła zmiana pogody ( co się tyczy głównie Norwegii) to organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programie. Najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo uczestników.

Wybór pokojów

Stawiamy na alternatywne podróże, to znaczy,że często nocujemy w hyttach, hostelach lub hotelach, w których dzielimy pokoje. Jest możliwe wybranie pokoju jednoosobowego za dodatkową dopłatą, ale taką chęć trzeba zgłosić organizatorowi wcześniej( najlepiej w momencie rezerwacji). Pokoje jednoosobowe są dostępne tylko na wybranych wycieczkach. Więcej informacji pod opisem konkretnej wycieczki.

Odwołanie podróży

Wycieczka może zostać odwołana jeśli w docelowym miejscu podróży lub w jego pobliżu wybuchnie wojna, miejsce będą miały naturalne katastrofy lub inne zjawiska, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podróżującego. Jeśli wycieczka zostanie odwołana, organizator zawiadomi o tym najszybciej jak to możliwe. Alternatywą będzie propozycja innej podróży lub zwrot całej wpłaconej kwoty.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Podróżując na terenie Unii Europejskiej jest koniecznym żeby mieć ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, ponieważ uprawnia ona do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
Więcej informacji o karcie na stronie : Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Obowiązki organizatora

Organizator zoobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów zawartych w norweskim Pakkereiseloven czyli prawie o wczasach zoorganizowanych, tj. reklamowanie, przeprowadzanie wycieczek, podpisywanie umowy, prawo do reklamacji oraz odszkodowania.

Obowiązki podróżującego

Podróżujący w większości przypadków sam jest odpowiedzialny za zoorganizowanie sobie lotu/ dojazdu na miejsce wycieczki. Jeśli jest taka chęć, organizator może pomóc w wyszukiwaniu najkorzystniejszych opcji. Podróżujący musi mieć ważny dokument tożsamości/ paszport. Podróżujący zoobowiązuje się przestrzegać prawa, które panuje w danym kraju. Jeśli podróżujący stwarza niebezpieczne sytuacje dla siebie oraz innych uczestników, organizator ma prawo odmówić mu dalszego uczestnictwa w wyprawie.

Reklamacje

Jeśli podróżujący ma jakieś zastrzeżenia podczas trwania wycieczki, należy je od razu zgłosić do osoby odpowiedzialnej, która zawsze jest na miejscu. Po zakończeniu podróży można złożyć pisemną reklamację w terminie do 4 tygodni.

Reisegarantifondet czyli fundusz gwarancyjny.
Organizator , Natalia Pasternak Privatundervisning, Przygody na Obcasach jest członkiem Reisegarantifondet czyli Norweskiego Funduszu Gwarancyjnego Organizatorów wycieczek oraz ma utworzony swój własny fundusz gwarancyjny. Reisegarantifondet to specjalny fundusz gwarancyjny dla wszystkich norweskich organizatorów wycieczek zorganizowanych. Fundusz ten jest zabezpieczeniem dla wszystkich podróżujących.

Zdjęcia

Podczas naszych wycieczek robimy dużo zdjęć, które potem mogą zostać wykorzystane na naszej stronie www czy na facebooku. Jeśli ktoś nie chce żeby jego zdjęcia były udostępniane, musi dać znać o tym orgnizatorowi.

Zapraszamy na niezapomniane podróże!